Картел - Сухостроителна компания - За нас

През 2002 г. регистрирахме фирма "Сухстрой" ООД - гр. Плевен, а две години по-късно разделихме дейността й на в две отделни компании: "Сухстрой" и "Картел" ЕООД.

 

От самото създаване на "Картел" през 2004 г., със седалище и адрес на управление гр. Плевен, предлагаме сухостроителни услуги на високо ниво, не само в региона, но и в цялата страна. Гаранция за безкомпромисния ни подход към качеството е това, че ние сами обучаваме кадрите си и поставяме пред тях високите си изисквания. Ръководният ни технически екип е преминал по етапно през всички нива в структурата на "Картел", а това осигурява приемственост и създава отлична организация за работа на обектите.

 

Като тесен специалист в сухото строителство, "Картел" инвестира и ще продължава да инвестира в развитието си. Нашите екипи са мобилни и перфектно оборудвани технически, което дава възможност за висока рентабилност. Ние разполагаме с необходимия човешки и технически ресурс за изпълнение и на по-мащабни инвестиционни проекти.

 

Ръководството и техническия контрол осигуряват необходимата добра дисциплина и при екстремни ситуации се реагира бързо и адекватно.

 

Отношенията ни с клиентите се основават на взаимно доверие и лоялни партньорстки отношения. Заедно с тях, ние определяме най-добрия и изгоден начин за постигане на общата цел - планиране на разходите.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС:

 

"Фирмата разполага с добра материално-техническа база и квалифициран персонал и предлага бърза и качествена работа."

ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД

 

"Екипът на "Картел" ЕООД - ръководни кадри с необходимите познания, професионална подготовка и опит и квалифицираните работници - завърши проекта в съответствие с наложените стандарти и в срок. Убедихме се, че фирмата е оборудвана с висококачествена и модерна механизация, което гарантира резултати в работата, удовлетворяващи изискванията на инвеститора. Съвместната работа със "Картел" ЕООД ни убеди в професионализма и коректността на фирмата."

инж. Хр. Търпенов, НИЯ ООД

 

"Фирма "Картел" ЕООД ни убеди в професионализма на ръководителите и работниците, показа се като лоялен, надежден и коректен партньор, когато препоръчваме на инвеститори, държащи на качество и прецизност в изпълнението на СМР."

НИЯ ИНВЕСТ ООД

 

"Фирмата разполага с опитен екип с необходимата квалификация, професионална подготовка и качествена механизация."

Петър Йончев, Buildinvest

 

"Картел ЕООД се доказа като лоялен и надежден партньор."

инж. В. Нешков, СД БЕТОНЕКС

 

"Картел" ЕООД разполага с висококвалифицирани кадри и механизация. Поетите задължения се изпълняват в срок, в съответствие с проектните и технически изисквания и с много добро качество. Пр иизпълнението стриктно се спазват действащите нормативни документи. Имаме отлични впечатления от работата на "Картел" ЕООД и препоръчваме на техните бъдещи партньори да разчитат на коректно и делово сътрудничество. Няма рекламации относно изпълнението и вложените материали..."

Тодор Грамов, МОЛ Плевен АД