Картел - Сухостроителна компания - Дейност

Още от самото начало на съществуването си, "Картел" е сертифицирана компания за монтаж от Knauf, а предлагането на специализирани и висококачествени строителни услуги в областта на цялостното вътрешно изграждане на сгради по метода на сухото строителство, превръща дейността й в широко търсена на пазара. Ние предлагаме богата гама от интериорни и екстериорни решения, като по този начин даваме приноса си в популяризирането на този вид строителство, стремейки се да го правим все по-достъпно за крайния потребител.

 

Едни от основните предимства на сухото строителство са:

 

- Отлично съотношение между качество и цена;

- Бърз монтаж и съкращаване значително сроковете на строителни работи;

- Покриване на изискванията за звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост;

- Строителните отпадъци се свеждат до минимум;

- Оптимално средство при реставрация за рационални, бързи и едновременно с това ефективни и функционални решения;

- Малко тегло, екологично чисто, биологично, естетично, формовъчно, влагоустойчиво (гипсфазер, циментборд), регулиращо климата и акумулиращо топлината строителство;

- Отлична основа за повърхност на боя, облицовки, декоративни мазилки и покрития;

- Мокрите процеси са сведени до минимум.

"Картел" извършва цялостна доставка и монтаж на следните модули:

 

- Преградни щендерни стени с висока степен на топло- и звукоизолация;

- Окачени тавани от гиспкартон, гипсфазер и минерал фазер;

- Декоративни интериорни окачени тавани;

- Линейни окачени тавани;

- Предстенни обшивки за стени;

- Сухо мазане на стени;

- Акустична облицовка на стени и тавани за студия и кина;

- Сух и повдигнат под;

- Пожарозащита и топлоизолация на подпокривни помещения и метални халета;

- Фасадни предстенни топлоизолационни обшивки на стени с минерална вата, циментборд или гипсфазер;

- Турбозолни варовоциментнови и гипсови мазилки;

- Машинни гипсови шпакловки и бояджийски услуги;

- Декоративни мазилки;

- Саниране на сгради.